Cây giống dâu tây Mỹ Monterey

25.000

  • Cây giống dâu tây Mỹ Monterey
  • Chịu nhiệt tốt
  • Vị chua nhiều hơn ngọt
  • Quy cách bầu: 10 x 5cm
  • Nhân giống vô tính bằng thân (ngó)
  • Cây được nhân giống trong điều kiện được chiếu nắng đầy đủ và định kỳ phòng bệnh bằng chế phẩm hữu cơ sinh học
Cây giống dâu tây Mỹ Monterey
Cây giống dâu tây Mỹ Monterey

25.000