Hạt Giống Đậu Hà Lan Lấy Hạt Cực Năng Suất

25.000

  • QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:50 gam/gói
  • Ngày đóng gói: 11/2021
  • Hạn sử dụng: 11/2023
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Thời gian thu hoạch: Sau 55 ngày

còn 9 hàng

hạt giống đậu hà lan lấy hạt
Hạt Giống Đậu Hà Lan Lấy Hạt Cực Năng Suất

25.000