Hạt Giống Măng Tây Xanh Giòn Tan Và Ngọt Ngào

11.500

  • Nảy mầm sau 5 ngày gieo
  • Dễ chăm sóc, sinh trưởng mạnh
  • Thu hoạch măng sau 3 tháng
  • Thích hợp với đất tơi xốp, thoát nước tốt
  • Cần nhiều ánh nắng mặt trời
Hạt giống măng tây xanh
Hạt Giống Măng Tây Xanh Giòn Tan Và Ngọt Ngào

11.500