Hạt Giống Cây Hương Thảo Rosemary Nảy Mầm Tốt Hương Nồng Ấm

20.000

  • Quy cách đóng gói: Gói 0,03gam (khoảng 20 hạt)
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Tỷ lệ nảy mầm: 60%
  • Yêu cầu ánh nắng: Thời gian chiếu nắng trên 6h mỗi ngày
  • Ưa khí hậu ấm áp nhưng không quá nóng, đất cần thoát nước tốt
  • Nảy mầm sau 5 ngày
  • Cây ra hoa từ tháng 3 đến tháng 5

 

hạt giống cây hương thảo gia vị rosemary
Hạt Giống Cây Hương Thảo Rosemary Nảy Mầm Tốt Hương Nồng Ấm

20.000