Hạt Giống Hẹ Lá (Hẹ Ta)

12.500

  • Quy cách đóng gói: 1gam/gói
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Thời vụ: Trồng mùa mưa
  • Yêu cầu ánh nắng: Ưa bóng râm
hạt giống hẹ lá nhỏ
Hạt Giống Hẹ Lá (Hẹ Ta)

12.500