Hạt Giống Bí Siêu Ngọn

12.000

  • Ra ngọn liên tục và nhiều vô kể
  • Ngọn vươn dài, non và mập mạp, xào tỏi ngon tuyệt cú mèo
  • Không bị sâu bệnh, hay bị bọ dưa tấn công
  • Nảy mầm sau 5 – 7 ngày
  • Thu hoạch sau từ 50 ngày
Hạt Giống Bí Siêu Ngọn

12.000