Hạt Giống Cần Tây Bẹ To Khổng Lồ Chuyên Dùng Ép Lấy Nước

14.000

  • Quy cách đóng gói: 5g/gói
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Thu hoạch sau từ 45 – 50 ngày
hạt giống cần tây bẹ to
Hạt Giống Cần Tây Bẹ To Khổng Lồ Chuyên Dùng Ép Lấy Nước

14.000