Hạt giống cải làn ngồng (cải làn ăn bông)

14.000

  • Hạt giống cải làn ngồng thân mập ăn bông
  • Thương hiệu: Rạng Đông
hạt giống cải làn ngồng ăn bông
Hạt giống cải làn ngồng (cải làn ăn bông)

14.000