Hạt Giống Bắp Cải Lai F1 Kaka Chịu Nhiệt Tốt Năng Suất Cao

11.500

Thích hợp trồng vào mùa đông

Năng suất cao

Cam kết sản phẩm mới đóng gói nên chất lượng rất đảm bảo

hạt giống bắp cải lai f1 kaka
Hạt Giống Bắp Cải Lai F1 Kaka Chịu Nhiệt Tốt Năng Suất Cao

11.500