Hạt Giống Rau Xà Lách Oakleaf Sồi Xanh

12.000

Khối lượng tịnh: 2g

Thích hợp trồng vào mùa thu đông

Tỷ lệ nảy mầm cao

Thương hiệu: Rạng Đông

Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm

Không bị sâu bệnh

hạt giống rau xà lách oakleaf sồi xanh
Hạt Giống Rau Xà Lách Oakleaf Sồi Xanh

12.000