Hạt Giống Cải Hoa Hồng (Cải Tatsoi) Xanh

14.000

  • Khối lượng tịnh: 5g/gói
  • Ngày sản xuất: 11/2021
  • Hạn sử dụng: 11/2023
  • Thích hợp trồng vào mùa lạnh, từ tháng 9 dương lịch trở đi
  • Thu hoạch sau từ 40 ngày
  • Thời gian hạt nảy mầm: Sau 3 ngày
Hạt giống cải hoa hồng dương thúy
Hạt Giống Cải Hoa Hồng (Cải Tatsoi) Xanh

14.000