Hạt giống cà chua cherry lê vàng (cà chua hồ lô vàng)

14.000

ca chua cherry le vang
Hạt giống cà chua cherry lê vàng (cà chua hồ lô vàng)

14.000