Hạt Giống Bầu Sao Trái Ngắn Nhanh Cho Thu Hoạch

  • Quy cách đóng gói: 10 hạt/gói
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Trái dài 20 25cm, trái bóng, đẹp.
  • Thu hoạch 40-45 ngày sau gieo
  • Mật độ: cây cách cây 60cm, hàng cách hàng 3,5 m
  • Yêu cầu ánh nắng: Ánh nắng cả ngày
  • Thời vụ: Trồng vào mùa xuân, hè thu