Hạt Giống Cà Chua Đỏ F1 Rado 29 Chịu Nhiệt Tốt

11.500

  • Quy cách đóng gói: 0,3gam/gói (khoảng 150 hạt)
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Thời vụ: Trồng quanh năm
  • Yêu cầu ánh nắng: Ánh nắng cả ngày
  • Thu hoạch sau 80 ngày
  • Mật độ: Hàng cách hàng 1m, cây cách cây 50cm
Hạt Giống Cà Chua Đỏ F1
Hạt Giống Cà Chua Đỏ F1 Rado 29 Chịu Nhiệt Tốt

11.500