Hạt Giống Cà Chua Chịu Nhiệt Lai F1 Rado 28 Siêu Kháng Bệnh

13.000

  • Quy cách đóng gói: 0,1gam/gói (khoảng 50 hạt)
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Thời vụ: Trồng quanh năm trừ mùa mưa
  • Nảy mầm sau 5 ngày
  • Thu hoạch sau 80 ngày
  • Yêu cầu ánh nắng: Ánh nắng cả ngày
  • Kháng bệnh vàng lá, xoăn ngọn, héo rũ rất tốt
Hạt Giống Cà Chua Chịu Nhiệt
Hạt Giống Cà Chua Chịu Nhiệt Lai F1 Rado 28 Siêu Kháng Bệnh

13.000