Hạt Giống Bí Đỏ Hạt Đậu Trái Dài Yana

11.000

  • Quy cách đóng gói: 5 hạt/gói
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Năng suất cao, dễ đậu trái.
  • Thu hoạch 65 – 70 ngày sau khi gieo.
  • Mật độ: cây x cây 40-60cm, hàng x hàng 4m (bò đất, hàng đôi)
hạt giống bí đỏ hạt đậu trái dài yana
Hạt Giống Bí Đỏ Hạt Đậu Trái Dài Yana

11.000