Hạt Giống Đậu Cove Bụi Lùn Siêu Trái Không Cần Làm Giàn

  • Khối lượng tịnh: 20g
  • Ngày sản xuất: 11/2021
  • Hạn sử dụng: 11/2023
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Có thể trồng quanh năm, kháng sâu bệnh tốt, không kén đất
  • Hạt giống đậu cove bụi lùn nảy mầm sau 4 ngày
  • Thu hoạch sau 55 ngày