Hạt Giống Đậu Rồng (Đậu Khế) Cao Sản

10.000

  • Quy cách đóng gói: 10gam/gói
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Trái màu xanh, thuôn dài, bốn cạnh có răng cưa, dài 15 – 17cm, đặc ruột, ăn rất ngon
  • Mật độ: hàng cách hàng 1.2m, cây cách cây 40cm
  • Thu hoạch: 65 – 70 ngày sau khi gieo
Hạt Giống Đậu Rồng đậu khế
Hạt Giống Đậu Rồng (Đậu Khế) Cao Sản

10.000