Hạt Giống Cà Tím Trái Dài Nảy Mầm Tốt, Quả To Đẹp

11.000

  • Khối lượng tịnh: 0.5g
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Trái suôn dài, tím đậm đẹp mắt
  • Thời gian nảy mầm: 7 -10 ngày
  • Thời gian thu hoạch: Sau 2 tháng
  • Có thể trồng trong chậu
Hạt Giống Cà Tím Trái Dài Nảy Mầm Tốt, Quả To Đẹp

11.000